★ De allerlaagste powerprijzen uit de regio! ★ Vuurwerkdemo zondag 23 december 2018 VV Baardwijk (Naast RKC)★

VUURWERK KOPEN BIJ VUURWERKGIGANT WAALWIJK IN WAALWIJK

De Vuurwerkgigant in Waalwijk wordt gerund door Bas van Hulten. Ook dit jaar weer is hij klaar voor Oud en Nieuw met een breed scala aan vuurwerk. Er is een mooi assortiment samengesteld, variërend van professionele 500 grams cakes tot knal- en pijlenpakketten. Bekijk onze folder,bekijk hier de webshop, klik op de video's en oordeel zelf!

Voor al uw vuurwerkaankopen dit jaar bent u welkom in onze winkel aan Burgemeester Smeelelaan 37 in Waalwijk. Ons team kan al uw vragen beantwoorden en wil altijd helpen. Wilt u bijvoorbeeld de werking weten van een product, hebt u een vraag over veiligheid, of wilt u graag de vetste show van heel de buurt neerzetten, wij zijn er voor u! Het vuurwerk bestellen kan direct in de winkel, of online via deze site. Wanneer u vuurwerk in de voorverkoop bestelt, krijgt u extra kortingen en aanbiedingen.

Het bestellen van het vuurwerk gebeurt steeds meer online via deze pagina. Dat is handig, want dan hoeft u alleen nog maar naar de winkel te komen wanneer u uw bestelling op komt halen. De ophaaldagen zijn dit jaar op 28, 29 en 31 december.

Vuurwerk kopen Kaatsheuvel, Drunen, Waspik, Sprang-Capelle en Loon op Zand.

Bent u woonachtig in Waalwijk, Kaatsheuvel, Drunen, Waspik,Sprang-Capelle of Loon op zand, dan bent u op deze webshop voor het kopen van vuurwerk aan het goede adres. Hier bestelt u makkelijk uw vuurwerk met hoge kortingen, vele aanbiedingen en leuke gratis producten. Als u nu in uw winkelmand kijkt, zult u zien dat er al een gratis product op u ligt te wachten. Hoe meer vuurwerk u bestelt, hoe groter de beloningen en de kortingen zijn natuurlijk.

Het afhalen van het bestelde vuurwerk is zo gepiept bij het afhaalpunt aan Burgemeester Smeelelaan 37 in Waalwijk. Het is ruim opgezet en makkelijk te bereiken, omdat het aan een doorgangsweg ligt. Vanuit omliggende dorpen als Waspik en Sprang-Capelle heeft u binnen 10 minuten uw vuurwerk opgehaald. Vanuit Kaatsheuvel en Loon op Zand zal het misschien 20 minuten duren voor u een scala aan vuurwerk kunt kopen. Dus, vuurwerk bestellen in en rondom Waalwijk? Dan bent u hier aan het goede adres. Scroll naar onder om uw vuurwerk nu online te bestellen.

Meer dan 10.000 tevreden klanten komen ieder jaar weer vuurwerk kopen bij ons. Dus tot eind december!

Privacyverklaring

Jouw privacy is belangrijk voor ons! Daarom verwerken wij je persoonsgegevens in overeenstemming met wet- en regelgeving op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. In deze verklaring leggen wij uit hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan.

Verantwoordelijke

Fireworks International B.V., inschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 62068318 en handelend onder de naam Vuurwerktoppers en Cafferata Vuurwerk is verwerkingsverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Fireworks International B.V.

Vliegeniersstraat 19

5405 BH Uden

T: 0413 274620

E: info@cafferata.nl

Functionaris voor Gegevensbescherming

Het kan voor sommige organisaties verplicht zijn, op basis van wet- en regelgeving, om een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Gelet op de omvang van de organisatie en het type (persoons)gegevens dat Fireworks International B.V. verwerkt, rust op Fireworks International B.V. niet de verplichting een FG aan te stellen.

Persoonsgegevens die wij verwerken, met welk doel en op basis van welke grondslag

Afhankelijk wat je relatie met Fireworks International B.V. is, gaan wij als volgt met je (persoons)gegevens om.

Wanneer je een inschrijving hebt gedaan voor onze nieuwsbrief: zullen wij je gegevens gebruiken en verwerken die je zelf aan ons hebt verstrekt, zoals je naam en e-mailadres, om je via onze nieuwsbrief te informeren over alle aangelegenheden waarvan wij denken dat die voor jouw interessant zijn. Dit geldt overigens ook voor de gegevens die via of op de website, of soortgelijke diensten en contact- en communicatiemethoden aan ons zijn verstrekt. Je kunt je gegeven toestemming, voor de ontvangst van de nieuwsbrief, te allen tijde intrekken.

Wanneer je onze website bezoekt of hebt bezocht: zullen wij algemene bezoekgegevens registeren door middel van het gebruik van cookies, zoals het IP-adres, locatiegegevens, verstrekte persoonsgegevens in o.a. formulieren, gegevens over jouw activiteiten en surfgedrag op de website en het type browser en apparaat dat je gebruikt. Meer over cookies en de melding vind je op https://www.vuurwerktoppers.nl/cookie-beleid. Er zijn derden die op verzoek van ons het gedrag van onze websitebezoekers analyseren. Op die manier kunnen wij kijken waar de interesses liggen van onze bezoekers en wanneer nodig, onze website gebruiksvriendelijker maken. Ook kunnen wij je beter informeren over bijv. geschikte artikelen of aanbiedingen voor jou als wij weten waar je interesses liggen.

Wanneer je met ons contact hebt (gehad): verwerken wij je persoonsgegevens, omdat je zelf hebt aangegeven dat je met ons in contact wil komen, al dan niet om bepaalde producten en/of diensten af te nemen. De gegevens die wij van je vragen hebben wij noodzakelijkerwijs nodig om met jou in contact te blijven. Dit kunnen NAW-gegevens zijn, maar ook contactgegevens zoals een e-mailadres en telefoonnummer. Omdat wij transparant willen zijn en je willen laten zien dat wij je privacy serieus nemen, kun je ons te allen tijde vragen welke gegevens wij van je verwerken.

Wanneer je een bestelling via vuurwerktoppers hebt geplaatst: verwerken wij je persoonsgegevens, omdat je een bestelling bij één van onze dealers hebt geplaatst via Vuurwerktoppers.nl. Wij stellen aan onze dealers een webshop ter beschikking, zodat jij je producten kunt bestellen! Dit betekent dan ook dat jouw gegevens na je bestelling aan deze dealer worden verstrekt. Maar ook betaalgegevens worden verwerkt door de betalingsprovider. De dealer en betalingsprovider zullen deze gegevens van jou noodzakelijkerwijs verwerken om je bestelling en betaling af te handelen. Wij willen je er wel op wijzen dat het Privacybeleid van de dealer, waar jij een bestelling hebt geplaatst en van de betalingsprovider, (ook) van toepassing zijn. Wanneer je vragen hebt over ons Privacybeleid kun je altijd kosteloos contact met ons opnemen. We leggen het graag uit!

Geautomatiseerde besluitvorming

Fireworks International B.V. neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fireworks International B.V.) tussen zit. Wanneer dit wel zo was, hadden wij je hierover moeten informeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fireworks International B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit betekent dat er geen vaste termijn kan worden genoemd hoe lang wij bepaalde categorieën (persoons)gegevens bewaren. Het hangt namelijk af van het doel van gegevensverwerking hoe lang een persoonsgegeven mag worden bewaard. Ook kan het zijn dat je de door jouw gegeven toestemming intrekt, waardoor wij persoonsgegevens niet langer mogen bewaren, tenzij daar een rechtmatigheidsgrondslag voor is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fireworks International B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of die van onze dealer met jou, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat wij denken dat dit in jouw (gerechtvaardigd) belang is. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dit kan tot gevolg hebben dat jouw gegevens naar een land buiten de Europese Unie worden verstuurd. Wanneer dit het geval is, neemt dat bedrijf passende maatregelen die qua niveau minimaal gelijk zijn alsof de verwerking in de Europese Unie had plaatsgevonden. Fireworks International B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen en de door haar ingeschakelde verwerkers.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Meer informatie over cookies, de type cookies die Fireworks International B.V. gebruikt en de daarbij behorende technieken, alsmede de volledige cookiemelding kun je vinden op https://www.vuurwerktoppers.nl/cookie-beleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fireworks International B.V. of een dealer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@cafferata.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Fireworks International B.V. reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fireworks International B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit moet leiden tot een passend gegevensbeschermingsbeleid. Wij verlangen dit ook van derden die wij inschakelen en die mogelijk jouw gegevens verwerken. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@cafferata.nl.

Vragen?

Je kunt je vragen en verzoeken met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens per mail richten aan info@cafferata.nl. Fireworks International B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via hun website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Publicatie, inwerkingtreding en wijzigingen

De datum van publicatie geldt als datum van inwerkingtreding. Fireworks International B.V. behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder moment aan te passen. Wanneer de nieuwe verklaring dan is gepubliceerd, treedt deze vanaf dat moment tevens in werking.

Publicatiedatum en datum inwerkingtreding: mei 2018